Публічний договір-оферта на надання
інформаційно-консультаційних послуг
Загальні положення
1.1 Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) "lebakin.pro" в особі ПП Лебакін Сергій, і Замовником (фізичною або юридичною особою), який прийняв публічну пропозицію (оферту) про укладення Договору.

1.2 Відповідно до Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов Договору та оплати послуг за Договором, фізична або юридична особа, яка здійснює акцепт цієї оферти стає "Замовником", а Виконавець і Замовник спільно - "Сторонами" цього Договору оферти.

1.3 Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги (надалі - Послуги), зміст та розмір оплати яких опубліковано в мережі Інтернет за адресою https://lebakin.pro/ та порядок надання та оплати яких зазначено в цьому Договорі-оферті (надалі - Договір).

1.4 Акцептом цієї Оферти є передоплата замовлених послуг на умовах, зазначених у цій Оферті, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.5 Здійснюючи акцепт цієї Оферти в порядку, визначеному п.1.4 цього договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору в тому вигляді, в якому вони викладені в тексті цього Договору.

1.6 Приймаючи цю Оферту, Замовник тим самим від свого імені та від імені будь-яких інших осіб, зацікавлених у визначених цим Договором послугах, висловлює свою згоду з тим, що реальні умови не обмежують його законних прав.
Предмет Договору
2.1 Предметом цього Договору є платне надання Замовнику консультаційних послуг у вигляді індивідуальних занять.

2.2 Виконавець має право в будь-який момент змінювати дати надання послуг, час, їх вартість та умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього узгодження із Замовником.

2.3 Виконавець зобов'язується забезпечити для проведення консультацій приміщення, що відповідають санітарним і гігієнічним вимогам, а також оснащення, що відповідає нормам і правилам та сприяє якісному наданню послуг.
Вілповідальність сторін
3.1 Виконавець не несе відповідальності за якість роботи третіх осіб, які опосередковано беруть участь у виконанні умов цього Договору. Наприклад, провайдерів Інтернету, операторів телефонного зв'язку, платіжних систем, орендодавців тощо.

3.2 Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору з вини третіх осіб, зазначених у пункті 3.1. У разі якщо з будь-якої причини Виконавець не надає Послуги в строк, відповідальність Виконавця обмежується виключно наданням відповідних послуг у нові строки.

3.3 Виконавець не несе відповідальності за те, яким чином Замовник використав отриману під час надання інформаційно-консультаційних послуг інформацію та результати її використання Замовником.

3.4 Сукупна відповідальність Виконавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією щодо Договору або його виконання, обмежується сумою платежу, сплаченого Виконавцю Замовником за цим Договором.

3.5 Виконавець зобов'язується в узгоджені Сторонами строки надавати послуги належним чином відповідно до умов цього Договору.

3.6 Замовник зобов'язується дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Виконавця.

3.7 Усі суперечки та розбіжності вирішуються шляхом переговорів Сторін.
Вартість послуг і порядок розрахунків
4.1 Вартість послуг Виконавця та найменування консультацій і курсів публікуються на сайті https://lebakin.pro/
Вартість послуг вказується з урахуванням усіх необхідних податків.

4.2 Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на основі стовідсоткової передоплати і в порядку, встановленому цим Договором. Оплата може бути здійснена Замовником частинами за умови додаткового узгодження порядку проведення платежів з Виконавцем.

4.3 Виконавець не може змінювати вартість оплачених послуг для конкретного Замовника в разі, якщо той уже прийняв умови Виконавця і здійснив оплату послуг у встановленому цим Договором порядку.

4.4 Моментом оплати вважається надходження коштів на рахунок Виконавця.

4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів.

4.6 Послуги надаються в повному обсязі за умови їх повної оплати Замовником.

4.7 Виконавець залишає за собою право у відмові від надання послуг у разі ненадходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
Умови проведення та перенесення консультацій
5.1 Замовник має право перенести індивідуальну консультацію на інший час, але не пізніше, ніж за 1 день до початку надання Послуги.

При цьому Замовник зобов'язаний не менше ніж за 24 години до початку надання Послуги попередити про це Виконавця за допомогою телефонного дзвінка.

У цьому випадку послуга вважається перенесеною і проводиться в інший час.
Строк дії Договору
6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Замовником і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

Датою акцепту є дата оплати Замовником послуг Виконавця.

6.2 Терміном закінчення дії цього Договору вважається виконання Сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі, згідно з цим Договором.
На головну
ФОП Лебакін Сергій Юрійович
ІНН 2658310799